DE STAALMEESTER

De Staalmeester is onderdeel van Nieuw Oudorp. Dit is een bedrijventerrein omgebouwd tot een groen, klimaatbestendig, innovatief werk- en woongebiedd’. De industrie maakt plaats voor woonplezier en innovatieve bedrijvigheid. Tussen het water en het groen worden hier in totaal 2300 nieuwe woningen gebouwd.

Meer informatie over Nieuwe Oudorp vindt u op de website:

Locatie

De Staalmeester ligt aan de noordzijde van de Schermerweg, in het hart van het transformatiegebied. Het project zal zowel wooneenheden als werkruimtes omvatten, met ongeveer driehonderd woningen en circa 2300 vierkante meter aan commerciële voorzieningen.
Naast de woonblokken is binnen het plan een parkeerhub ontworpen, tussen deze blokken bevind zich een groene binnentuin

INCLUSIEVE GEBIEDSONTWIKKELING

Robuuste bouwblokken, binnenhoven en openbaar groen wisselen elkaar af. Het vormt een unieke combinatie van een robuuste, stenige uitstraling en een zachte groene omgeving. De woningen worden gemaakt voor diverse doelgroepen. Hiermee is Staalmeester een toonaangevend voorbeeld van inclusieve herontwikkeling, met voldoende groenvoorzieningen en een gevarieerd aanbod van zowel huur- als koopwoningen in verschillende groottes.

Tussen de blokken komt een (deels) openbare tuin, die aansluit op het omliggende groene gebied met verkeersroutes voor langzaam verkeer.

PLAN

CIRCULAIR EN INCLUSIEF

In het project wordt de nadruk gelegd op het gebruik van biobased en hergebruikte materialen waarmee een ecologische verantwoorde omgeving wordt gecreëerd. Daarnaast wordt ruimte geboden aan inheemse flora en fauna, hierdoor is De Staalmeester niet alleen duurzaam, maar ook biodivers. Voor een milieuvriendelijke benadering van comfort zorgen we voor duurzame verwarmings- en koelsystemen.


Actueel

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief

BETROKKEN PARTIJEN